Laura Põld
Sada ulma keset merd (2016)

Laura Põld

Tänapäeva kunstis on üha keerulisem teha vahet teosel ja ekspositsioonil. Laura Põllu (1984) isiknäitus “Sada ulma keset merd” on samas ka teos “Sada ulma keset merd”, mis omakorda koosneb katkenditest ja detailidest, mida on võimalik ka eraldi eksponeerida. Veelgi enam – täpseim määratlus antud projektile on “lavastatud jalutuskäik”. Niivõrd ühtset, massiivset ja mitmemeelelist kogemust on Eesti kunstist raske leida.

Kunstnik ise on öelnud: “See on kollektsioon paikadest, ruumikogemustest, värvidest, materjalidest ja valgusest stuudio seinal, mida olen küll püüdnud kaardistada, aga mille tegelik olemasolu muutub iga päeva järel ebatõenäolisemaks. Ideed ringlevad ja moonduvad läbi erinevate ruumide, ateljeede ja aja.

2016 – Köler Prize’i peapreemia

2014 – Eesti Kultuurkapitali aastapreemia

Nominendi esitas Tartu Kunstimuuseum.