Aarne Vasar (1949–1994)
BALLAAD
segatehnika 1984
79,5 x 75,0

Aarne Vasar